Společnost pro bioimplantologii

Anglický název:
Bioimplantology Association
Latinský název:
Societas Bohema Bioimplantationibus Indagandis
Zkratka:
BIOS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
32

Členové výboru společnosti

Předseda

MUDr. Barbara Kubešová

VA-BIOS, s.r.o. Navrátilova 8a, 616 00 Brno 16 +420 774 117 762 barbarka.barbarka@seznam.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

Hemato-onkologické oddělení FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 722 lysak@fnplzen.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Ivan Fales

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2 +420 224 436 058 ivan.fales@uhkt.cz
Pokladník

Aleš Martínek

SYMMA, s.r.o. Pompova 602/4, 617 00 Brno 17 +420 607 650 654 a.martinek@symma.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Jajtner

Hematologicko-transfúzní oddělení, Nemocnice Dr. Jánského 11, 669 02 Znojmo +420 515 215 464 pavel.jajtner@nemzn.cz
Člen výboru

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Fakulta strojní ČVUT Technická 4, 166 07 Praha 6 +420 224 352 653 radek.sedlacek@fs.cvut.cz
Člen výboru

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.

Fakulta strojní ČVUT Technická 4, 160 00 Praha 6 +420 777 608 280 suchyt@irsm.cas.cz

Revizní komise

Předseda

MUDr. Vladimír Moravec

BAXTER CZECH, spol.s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 +420 724 114 383 vmoravec@email.cz
Člen revizní komise

Drahomíra Procházková

Ústav patologie FN Brno Jihlavská 25, 625 00 Brno 25 +420 532 232 726 dprochaz@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Václav Kubeš

Ústav patologické anatomie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 777 095 660 v.nehet@seznam.cz; vaclav.kubes@fnbrno.cz