Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Anglický název:
Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology
Latinský název:
Societas Bohema Pharmacologiae Experimentali Clinicaeque et Toxicologiae Colendis
Zkratka:
ČSEKFT
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
176
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 21.05.2022 - 20.05.2026)

Předseda

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Albertov 4, 128 00 Praha 2 +420 224 968 146 oslan@lf1.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Ústav farmakologie LF UK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 313 micuda@lfhk.cuni.cz
Vědecký sekretář

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové +420 495 067 334 pavek@faf.cuni.cz
Pokladník

doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Katedra farmakologie LF HK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 104 chladekj@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

Ústav farmakologie a toxikologie LF UK alej Svobody 1655/76, 326 00 Plzeň 26 +420 377 593 241 Eva.Kmonickova@lfp.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU Kamenice 25, 625 00 Brno 25 +420 549 493 070 demlova@med.muni.cz
Člen výboru

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Ústav farmakologie LF UP Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 569 anzen@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Ústav klinické farmakologie LF OU Syllabova 19, 703 00 Ostrava +420 597 374 389 Milan.Grundmann@osu.cz
Člen výboru

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

+420 541 562 890 suchypa@vfu.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 267 102 530 jurica@med.muni.cz
Člen výboru

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno 25 +420 549 494 531 jan.svihovec@lfmotol.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Dr.Sc. et Ph.D.

Člen revizní komise

doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

Člen revizní komise

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Albertov 4, 128 00 Praha 28 +420 728 374 600 olga.bartosova1@seznam.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Klinické farmakologie

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Albertov 4, 128 00 Praha 2 +420 224 968 104 ondrej.slanar@lf1.cuni.cz
Toxikologie

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

+420 541 562 890 suchypa@vfu.cz
Buněčné a molekulární farmakologie

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové +420 495 067 334 pavek@faf.cuni.cz