Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Anglický název:
Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology
Latinský název:
Societas Bohema Pharmacologiae Experimentali Clinicaeque et Toxicologiae Colendis
Zkratka:
ČSEKFT
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
176
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Albertov 4, 128 00 Praha 2 +420 224 968 146 oslan@lf1.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Ústav farmakologie LF UK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 313 micuda@lfhk.cuni.cz
Vědecký sekretář

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové +420 495 067 334 pavek@faf.cuni.cz
Pokladník

doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Katedra farmakologie LF HK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 104 chladekj@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

Ústav farmakologie a toxikologie LF UK alej Svobody 1655/76, 326 00 Plzeň 26 +420 377 593 241 Eva.Kmonickova@lfp.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU Kamenice 25, 625 00 Brno 25 +420 549 493 070 demlova@med.muni.cz
Člen výboru

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Ústav farmakologie LF UP Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 569 anzen@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.

Katedra toxikologie UO FVZ Třebešská 1575, 500 02 Hradec Králové 2 +420 973 255 150 kassa@pmfhk.cz
Člen výboru

prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.

Ústav experimentální biofarmacie AV ČR Heyrovského 1207, 500 02 Hradec Králové 2 +420 495 514 771 nobilis@uebf.cas.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 267 102 530 jurica@med.muni.cz
Člen výboru

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno 25 +420 549 494 531 jan.svihovec@lfmotol.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Farmakologický ústav 2. LF UK Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
Člen revizní komise

Mgr. Ondřej Zendulka

Farmakologický ústav MU Tomešova 12, 602 00 Brno 2 +420 549 492 387 onza@email.cz
Člen revizní komise

MUDr. Olga Bartošová

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Albertov 4, 128 00 Praha 28 +420 728 374 600 olga.bartosova1@seznam.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Klinické farmakologie

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Albertov 4, 128 00 Praha 2 +420 224 968 104 ondrej.slanar@lf1.cuni.cz
Toxikologie

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

+420 541 562 890 suchypa@vfu.cz
Buněčné a molekulární farmakologie

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové +420 495 067 334 pavek@faf.cuni.cz