Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii

Latinský název:
Societas Genorum Cellularumque Terapiae et Vaccinis Contra Tumores Indagandis
Zkratka:
CGSGT
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
54

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020)

Předseda

doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno +420 533 331 311 turanek@vri.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

Ústav imunologie LF UP Hněvotínská 3, 772 00 Olomouc 2 +420 585 632 752 raskamil@uab.edu
Vědecký sekretář

RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

Oddělení imunologie ÚHKT U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2 +420 221 977 269 sarka.nemeckova@uhkt.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Černopolní 9, 613 00 Brno +420 532 234 980 jmichalek27@gmail.com
Člen výboru

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

Ústav experimentální medicíny AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 241 062 828 jendel@biomed.cas.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

Oddělení imunoterapie ÚHKT U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2 +420 221 977 327 petr.lesny@uhkt.cz
Člen výboru

MUDr. Michael Syka

Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 00 Praha 5 +420 774 914 401 msyka@email.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

Ing. Václav Babuška, Ph.D.

Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK Karlovarská 48, 301 66 Plzeň +420 377 593 281 Vaclav.Babuska@lfp.cuni.cz
Člen revizní komise

RNDr. Viera Ludvíková

Oddělení experimentální virologie ÚHKT U Nemocnice 1, 128 00 Praha 28 +420 221 977 223 viera.ludvikova@uhkt.cz
Člen revizní komise

RNDr. Viera Ludvíková

Poliklinika I. P. Pavlova Legerova 389/56, 120 00 Praha 2 +420 222 519 175 capkova@poliklinikaippavlova.cz