Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

Anglický název:
Czech Society for Clinical Neurophysiology
Latinský název:
Societas Neurophysiologiae Clinicae Colendae
Zkratka:
ČSKN
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
344

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (15.06.2021 - 14.06.2025)

Předseda

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

1. neurologická klinika FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno - Bohunice +420 543 182 684 mbrazd@med.muni.cz
Místopředseda

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie LF UK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 332 jan.kremlacek@lfhk.cuni.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

Nemocnice a.s., Neurologické oddělení B. Němcové 585/57, České Budějovice 1 +420 387 875 801 ostry@nemcb.cz
Pokladník

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Neurologická klinika LF UP a FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 419 petr.hlustik@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 380 ivana.stetkarova@fnkv.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2.LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 436 800 Petr.Marusic@fnmotol.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Pekařská 53, 656 91 Brno marek.balaz@fnusa.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 128 21 Praha 2 +420 224 965 540 +420 224 965 524 jech@cesnet.cz
Člen výboru

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno vohanka.stanislav@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Neurologická klinika, Pardubická nemocnice Kyjevská 44, 530 03 Pardubice +420 466 014 701 edvard.ehler@nempk.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

1. neurologická klinika FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 658 irena.rektorova@fnusa.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D.

I.neurologická klinika FN u sv. Anny Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 633 martina.bockova@fnusa.cz
Člen revizní komise

MUDr. Irena Novotná

1. neurologická klinika FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 632 irena.novotna@fnusa.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jiří Keller, Ph.D.

Neurologická klinika 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 776 531 409 Jirka+vedsec@hubram.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Pro funkční mapování mozku

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie LF UK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 332 kremlacek@lfhk.cuni.cz
Nelékařských pracovníků v neurofyziologii

Mgr. Petr Zlonický, DiS.

1. neurologická klinika FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 657 petr.zlonicky@fnusa.cz