Česká společnost pro míšní léze

Anglický název:
Czech Spinal Cord Society
Latinský název:
Societas Bohema Laesionibus Medullae Spinalis Indagandis
Zkratka:
ČSML
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
99

Členové výboru a revizní komise

Předseda

doc.MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Spinální jednotka FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 439 207 jiri.kriz@fnmotol.cz
Místopředseda

MUDr. Jan Pazour

Nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec +420 485 313 252 jan.pazour@nemlib.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Marie Kulakovská

Rehabilitační ústav Kladruby Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi +420 317 881 310 marie.kulakovska@rehabilitace.cz
Pokladník

Zdenka Faltýnková

Česká asociace paraplegiků - CZEPA Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 +420 274 771 471 faltynkova@czepa.cz
Člen výboru

MUDr. Lia Vašíčková

Spinální jednotka Úrazové nemocnice Ponávka 6, 662 50 Brno +420 545 538 394 liavasickova@tiscali.cz
Člen výboru

MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 402 michael.mruzek@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Miroslava Sílová

Hamzova odborná léčebna Košumberk 80, 538 54 Luže +420 469 648 600 silova.miroslava@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Vladimír Mužík

Ortopedická klinika FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 232 111 muzik.v@volny.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Hana Weissová

Spinální rehabilitační jednotka - Rehabilitační ústav Hrabyně 3, 747 67 Hrabyně 3 +420 553 603 341 hana.weissova@ruhrabyne.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

Urologická klinika 3. LF a Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 +420 261 083 196 roman.zachoval@ftn.cz
Člen revizní komise

Mgr. Ladislav Loebl

Paracentrum Fénix, z.s. Netroufalky 787/3, 625 00 Brno +420 607 823 730 loebl@pcfenix.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 402 tomas.palecek@fno.cz