Česká společnost pro neurovědy

Anglický název:
Czech Neuroscience Society
Zkratka:
ČSN
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
171

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (23.02.2021 - 22.02.2025)

Předseda

MUDr. Jiří Paleček, CSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 241 062 664 jiri.palecek@fgu.cas.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. dr.h.c.

Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 241 062 700 syka@biomed.cas.cz
Vědecký sekretář a pokladník

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Biomedicínské centrum LF UK alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň 23 +420 377 593 830 karel.jezek@lfp.cuni.cz
Člen výboru

Mgr. Martin Balaštík, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 martin.balastik@fgu.cas.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR Vídeňská 1083, Praha 4 +420 603 230 387 Jakub.Otahal@fgu.cas.cz
Člen výboru

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AVČR Sokolovská 552, Čelákovice Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz
Člen výboru

PharmDr. Alena Sumová

Fyziologický ústav AV ČR Lamačova 655, Praha 52 sumova@biomed.cas.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 296 442 450 vyklicky@biomed.cas.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

ORL klinika 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 301 ezverina@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Ke Karlovu 4, 128 00 Praha 2 +420 224 902 713 romana.slamberova@lf3.cuni.cz
Člen revizní komise

Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.

Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 241 062 070 burianova@biomed.cas.cz
Člen revizní komise

RNDr. Jan Říčný, CSc.

Národní ústav duševního zdraví Topolová 748, 250 67 Klecany jan.ricny@nudz.cz