Česká společnost pro trombózu a hemostázu

Anglický název:
Czech Society on Thrombosis and Haemostasis
Latinský název:
Societas Bohema Thrombosi et Haemostasi Indagandis
Zkratka:
ČSTH
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
141

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2023)

Předseda

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Oddělení klinické hematologie, FN Brno - Bohunice Jihlavská 20, 639 00 Brno +420 532 233 063 penka.miroslav@fnbrno.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2 +420 224 966 359 tomas.kvasnicka@vfn.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD.

IV. interní klinika, FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 843 petr.dulicek@fnhk.cz
Místopředseda

MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba +420 597 372 296 jaromir.gumulec@fno.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice - II. interní klinika U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 630 pavel.jansa@vfn.cz
Pokladník

RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 221 977 251 ingrid.hrachovinova@uhkt.cz
Člen výboru

MUDr. Alena Bulíková, Ph.D.

OKH FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 062 abulik@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 438 251 tomas.binder@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 47 +420 603 478 370 cgps.mistopredseda@upmd.eu
Člen výboru

MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.

Klinika hematoonkologie, FN Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba +420 597 372 296 jaromir.gumulec@fno.cz
Člen výboru

RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 221 977 251 ingrid.hrachovinova@uhkt.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombotické centrum VFN Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2 +420 224 966 413 kvasnicka.jan@vfn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2 +420 224 966 359 tomas.kvasnicka@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

IV. interní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 686 maly@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Eva Drbohlavová

Centrum laboratorní medicíny, klinické hematologie KN Liberec, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec +420 485 312 538 eva.drbohlavova@nemlib.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

I. chirurgická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 200 zdenek.krska@vfn.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Angiocentrum, FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 119 radovan.maly@fnkv.cz
Člen revizní komise

Mgr. Ivana Malíková

Centrální hematologické laboratoře VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 878 Ivana.Malikova@vfn.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Pediatrická

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice FN Černopolní 9, 613 00 Brno 13 +420 532 234 344 jblatny@icloud.com