Česká společnost pro trombózu a hemostázu

Anglický název:
Czech Society on Thrombosis and Haemostasis
Latinský název:
Societas Bohema Thrombosi et Haemostasi Indagandis
Zkratka:
ČSTH
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
137

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 -2022)

Předseda

prof. MUDr. Penka Miroslav, CSc.

FN Brno - Bohunice Jihlavská 20, 639 00 Brno 39 +420 532 233 063 m.penka@fnbrno.cz
Místopředseda

MUDr. Peter Salaj

TH Centrum Žukovského 887, 161 00 Praha 614 +420 233 931 196 peter.salaj@uhkt.cz
Místopředseda

Doc.MUDr. Petr Dulíček, PhD.

IV. interní klinika, FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 843 PetrDulicek@seznam.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice - II. interní klinika U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 139 jansapavel@yahoo.com
Člen výboru

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice FN Černopolní 9, 613 00 Brno 13 +420 532 234 344 jblatny@icloud.com
Člen výboru

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

KARIM 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 967 126 jan.blaha@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Alena Bulíková, Ph.D.

OKH FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 062 abulik@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 47 +420 603 478 370 cgps.mistopredseda@upmd.eu
Člen výboru

MUDr. Jaromír Gumulec

Klinika hematoonkologie FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba +420 597 372 296 jaromir.gumulec@fno.cz
Člen výboru

RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 221 977 271 ingrid.hrachovinova@uhkt.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombotické centrum VFN Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2 +420 224 966 413 kvasnicka.jan@vfn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum ÚLBLD, VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 966 359 tomas.kvasnicka@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

IV. interní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 686 maly@fnhk.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

I. chirurgická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 200 krskaz@vfn.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

1. interní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 119 radovan.maly@fnkv.cz
Člen revizní komise

Mgr. Ivana Malíková

Centrální hematologické laboratoře VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 878 malikova.ivana@vfn.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Pediatrická

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie, Dětská nemocnice FN Černopolní 9, 613 00 Brno 13 +420 532 234 344 jblatny@icloud.com