Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii

Anglický název:
Czech Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Latinský název:
Societas Bohema Ultrasonitui in Arte Obstetricia Gynaecologiaque Adhibendo
Zkratka:
ČSUPG
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
209

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 00 Praha 28 +420 224 967 473 calda@gynstart.cz; pavel.calda@vfn.cz
Místopředseda

MUDr. Miroslav Břešťák, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 00 Praha 28 +420 224 967 473 mirabrestak@me.com;brestaci@email.cz
Pokladník

prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 00 Praha 28 +420 224 967 473 daniela.fischerova@seznam.cz

Revizní komise

Předseda

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

GENNET Praha s.r.o. Kostelní 9, 170 00 Praha 7 +420 242 456 710 smetanova@gennet.cz
Člen revizní komise

as. MUDr. Karel Hodík, CSc.

Gynekologická a porodnická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 632 karel.hodik@fnhk.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Nemocnice na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 +420 266 083 202 michal.zikan@bulovka.cz