Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Latinský název:
Societas Bohema Traumatochirurgiae Colendae
Zkratka:
ČSÚCH
Webová stránka:
Časopis :
Úrazová chirurgie
Přibližný počet členů:
256
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 06.12.2021 - 05.12.2025)

Předseda

MUDr. Josef März, FICS

Traumatologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice, a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 1 +420 608 201 197 josef.marz@kkn.cz
Místopředseda

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS

FN HK, Klinika urgentní medicíny Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 114 jaromir.koci@fnhk.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Úrazová nemocnice Brno Ponávka 6, 662 50 Brno +420 775 858 064 r.vesely@unbr.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

Traumacentrum, FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 232 472 milan.krticka@fnbrno.cz
Pokladník

prim. MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.

Traumacentrum, Krajská nemocnice Husova 10, 460 01 Liberec 1 +420 602 698 109 jaroslav.sram@nemlib.cz
Člen výboru

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D

Traumacentrum FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín +420 733 698 632 simanek@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 602 885 683 martinkloub@gmail.com
Člen výboru

doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Traumatologická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 442 763 pavel.drac@fnol.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 tomas.pesl@ftn.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Belán

I. ortopedická klinika 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 603 141 655 pavel.belan@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. David Kusý

Chirurgická klinika - oddělení úrazové chirurgie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice +420 466 012 999 david.kusy@nempk.cz
Člen výboru

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.

Traumatologické centrum FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 737 778 167 vladimir.jecminek@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Traumacentrum, Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 776 663 457 karel.edelmann@kzcr.eu
Člen výboru

MUDr. Petr Menšík, MBA

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín +420 577 552 388 mensik@bnzlin.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Ortopedicko - traumatologická klinika, FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha +420 267 161 111 valer.dzupa@fnkv.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Traumatologické centrum FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 737 208 112 leopold.pleva@fno.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D.

Traumacentrum FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 724 721 393 dedektom@fnhk.cz; dedektom@seznam.cz