Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Latinský název:
Societas Bohema Traumatochirurgiae Colendae
Zkratka:
ČSÚCH
Webová stránka:
Časopis :
Úrazová chirurgie
Počet členů společnosti:
282
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020)

Předseda

MUDr. Josef März, FICS

Traumatologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice, a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 1 +420 608 201 197 josef.marz@kkn.cz
Místopředseda

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS

FN HK, Klinika urgentní medicíny Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 114 jaromir.koci@fnhk.cz
Místopředseda

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D

Traumacentrum FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín +420 733 698 632 simanek@fnplzen.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 603 587 552 tomas.pesl@ftn.cz
Pokladník

prim. MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.

Traumacentrum, Krajská nemocnice Husova 10, 460 01 Liberec 1 +420 602 698 109 jaroslav.sram@nemlib.cz
Člen výboru

MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Úrazová nemocnice Brno Ponávka 6, 662 50 Brno +420 775 858 064 r.vesely@unbr.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 602 885 683 martinkloub@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Martin Carda

Oddělení úrazové chirurgie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 530 02 Pardubice +420 602 434 914 martin.carda@nempk.cz
Člen výboru

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.

Traumatologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1 +420 724 665 486 guran@bnzlin.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Belán

I. ortopedická klinika 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 603 141 655 pavel.belan@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jan Procházka

Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice p.o. Vrchlického 59, 586 33 Jihlava +420 732 923 893 prochazkaj@nemji.cz
Člen výboru

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.

Traumatologické centrum FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 737 778 167 vladimir.jecminek@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Traumacentrum, Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 776 663 457 karel.edelmann@kzcr.eu
Člen výboru

doc. MUDr. Karel Kudrna, CSc.

Hospic Malovická Malovická 3304/2, 141 00 Praha 41 +420 777 211 584 kakudrna@centrum.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.

I. chirurgická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 21 Praha 2 +420 604 110 709 zemir@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Traumatologické centrum FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 737 208 112 leopold.pleva@fno.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D.

Traumacentrum FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 724 721 393 dedektom@fnhk.cz; dedektom@seznam.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800140 59, 140 59 Praha 4 - Krč +420 603 422 753 petr.havranek@ftn.cz