Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie

Anglický název:
Czech Society of Refractive and Cataract Surgeons
Zkratka:
ČSRKCH
Webová stránka:
Časopis :
Česká mikrooftalmologie
Počet členů společnosti:
283

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc

Oční klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 390 kuchynka@fnkv.cz
Místopředseda

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR

Oční klinika Gemini Pančava 360, 760 01 Zlín 1 +420 577 202 202 stodulka@lasik.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jan Hamouz

Oční klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 391 hamouz@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO

Oční klinika FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 951 petr.masek@fno.cz
Člen výboru

prim. doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 202 191 jiri.pasta@uvn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.

Oční klinika Gemini U Společenské zahrady 3, 140 00 Praha 4 +420 244 016 441 barakova@gemini.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Oční klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 391 studenypavel@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Cendelín, CSc.

OFTA s.r.o. Sokolovská 82, 323 00 Plzeň 23 +420 377 539 125
Člen výboru

MUDr. Petr Bulíř, FEBO

Oční oddělení, Krajská nemocnice a.s. Husova 10, 460 01 Liberec 1 +420 485 312 763 bulirp@email.cz

Revizní komise

Člen revizní komise

MUDr. Monika Horáčková, Ph.D.

Člen revizní komise

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO