Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie

Anglický název:
Czech Society of Refractive and Cataract Surgeons
Zkratka:
ČSRKCH
Webová stránka:
Časopis :
Česká mikrooftalmologie
Přibližný počet členů:
283

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (19.05.2023 – 18.05.2027)

Předseda

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D. MHA

Oční klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 515 Pavel.Studeny@fnkv.cz
Místopředseda

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Cornea Lexum, Poliklinika Budějovická Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha +420 800 226 655 hlinomazova@lexum.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Andrea Janeková, FEBO

Oční centrum Praha Nádraží 1637, 170 00 Praha +420 220 807 757 andrea.janekova@ocp.cz
Pokladník

MUDr. Jan Hamouz

Oční klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 391 jan.hamouz@fnkv.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO

Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 158 00 Praha +420 224 432 701
Člen výboru

Doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Neovize oční klinika Brno Viniční 235, 615 00 Praha sarka.skorkovska@neovize.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Cendelín, CSc.

OFTA s.r.o. Sokolovská 82, 323 00 Plzeň 23 +420 377 539 125
Člen výboru

MUDr. Petr Bulíř, FEBO

Oční oddělení, Krajská nemocnice a.s. Husova 10, 460 01 Liberec 1 +420 485 312 763 bulirp@email.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Evžen Fric, Ph.D.

Nemocnice Kyjov Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov +420 518 601 480 evzen.fric@gmail.com
Člen revizní komise

MUDr. Monika Horáčková, Ph.D.

Oční klinika FN Brno Pekařská 53/55, 656 91 Brno
Člen revizní komise

prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D.

Oční klinika FN a LF UP I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 200 klara.maresova@fnol.cz