Česká společnost robotické chirurgie

Anglický název:
Czech Society for Robotic Surgery
Latinský název:
Societas Bohema Automatis in Chirurgia Adhibendis
Zkratka:
ČSRCH
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
47

Členové výboru společnosti

Předseda

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologická klinika FN I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 443 461 vladimir.student@fnol.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Daniel Struppl

GynCentrum Praha Hloubětínská 3/13, 190 00 Praha 9 - Hloubětín +420 225 000 888 daniel.struppl@gyncentrum.cz
Pokladník

MUDr. Jaroslav Tvarůžek

Chirurgie - Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. 594 01 Velké Meziříčí +420 566 512 385 tvaruzekJ@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 444 100 radovan.pilka@fnol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Klinika urologie a robotické chirurgie UJEP Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 113 541 jan.schraml@kzcr.eu

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.

Urologické oddělení ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 203 332 jiri.kocarek@uvn.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

Chirurgické oddělení Nemocnice K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín 1 +420 556 773 400 matej.skrovina@nspnj.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

I. chirurgická klinika FNUSA Pekařská 53, 602 00 Brno +420 543 182 328 lvever@med.muni.cz