Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Anglický název:
Czech Association of Forensic Medicine and Forensic Toxicology
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Forensi et Toxicologiae Forensi Colendis
Zkratka:
ČSSLST
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
150
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA

Ústav soudního lékařství LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 836 801 HejnaP@lfhk.cuni.cz
Místopředseda

prim. doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.

Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 203 520 milos.sokol@uvn.cz
Místopředseda

doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

Ústav soudního lékařství FN Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc +420 585 639 576 Peter.Ondra@fnol.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Ústav soudního lékařství LF MU Tvrdého 2a, 602 00 Brno 2 +420 543 185 839 tomas.vojtisek@fnusa.cz
Pokladník

MUDr. Hynek Řehulka

Ústav soudního lékařství LF UK a FN Lidická 418/8, 301 66 Plzeň +420 377 593 383 hynek.rehulka@lfp.cuni.cz
Člen výboru

prim. doc. MUDr. František Vorel, CSc.

Oddělení soudního lékařství, Nemocnice B. Němcové 44, 370 87 České Budějovice +420 387 873 400 vorel@nemcb.cz
Člen výboru

RNDr. Marie Staňková, Ph.D.

Ústav soudního lékařství FNsP 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 371 717 marie.stankova@fnspo.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Ústav soudního lékařství LF MU Tvrdého 2a, 662 99 Brno +420 543 426 511 miroslav.hirt@fnusa.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.

Ústav soudního lékařství FN Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 639 557 dobimart@centrum.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Tomášek

Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 +420 266 083 437 petr.tom@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D.

Ústav soudního lékařství FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 371 710 petr.handlos@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

Ing. Ivana Černá

+420 973 203 531 ivana.cerna@uvn.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tereza Balcarová

Oddělení soudního lékařství, Nemocnice Slovenská 35, 356 01 Sokolov +420 352 520 378 tereza.balcarova@nemosok.cz
Člen revizní komise

MUDr. Štěpánka Kučerová

Ústav soudního lékařství LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 836 803 kucerovas@lfhk.cuni.cz