Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Anglický název:
Czech Society of Medical Informatics and Scientific Information
Latinský název:
Societas Bohema Disciplinae Informaticae Sanitariae et Informationibus Scientificis Colendis
Zkratka:
ČSZIVI
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
55
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (02.02.2024 – 01.02.2028)

Předseda

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Žižkova 1311, 282 01 Český Brod +420 228 224 862 milan@cabrnoch.cz
Místopředseda

PhDr. Helena Bouzková, Ph.D.

Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 +420 296 335 943 bouzkova@nlk.cz
Vědecký sekretář

Ing. Martin Zeman, DMS

MZČR, Odbor Národního centra elektronického zdravotnictví Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 +420 224 972 774 martin.zeman@mzcr.cz
Pokladník

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

Oddělení imunoterapie ÚHKT U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2 +420 221 977 327 petr.lesny@uhkt.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA

III.interní klinika 1.LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 496 922 stepan.svacina@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Kocna, CSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 +420 224 964 268 kocna@lf1.cuni.cz
Člen výboru

Ing. Miroslav Zámečník

Oddělení klinické biochemie Vančurova 1548, 272 59 Kladno zamecnik@sekk.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Pavel Kubů

Chain Pharmaceuticals GmbH Karpfenweg 24, 603 27 Frankfurt am Main +420 775 192 888 pavel@chainpharmaceuticals.com
Člen revizní komise

RNDr. Václava Smitková

Bioptická laboratoř, s.r.o. Mikulášské nám. 628/4, 326 00 Plzeň +420 373 035 570 smitkova@medima.cz
Člen revizní komise

PhDr. Dana Zdeňková

Univerzita Karlova, Středisko vědeckých informací, LF v Plzni a FN v Plzni alej Svobody 1655/76, 323 01 Plzeň +420 377 593 141 dana.zdenkova@lfp.cuni.cz