Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Anglický název:
Czech Society of Medical Informatics and Scientific Information
Latinský název:
Societas Bohema Disciplinae Informaticae Sanitariae et Informationibus Scientificis Colendis
Zkratka:
ČSZIVI
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
55
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

Předseda

Ing. Martin Zeman

MZČR, Odbor Národního centra elektronického zdravotnictví Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 +420 224 972 774 martin.zeman@mzcr.cz
Místopředseda

PhDr. Helena Bouzková, Ph.D.

Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 +420 296 335 943 bouzkova@nlk.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.

Odd.informačních systémů - 2.LF UK V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 257 296 180 jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

Ing. Miroslav Zámečník

Oddělení klinické biochemie Vančurova 1548, 272 59 Kladno zamecnik@sekk.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA

III.interní klinika 1.LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 496 922 stepan.svacina@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Lesný

Odd. imunoterapie UHKT U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2 +420 221 977 327 Email: Petr.Lesny@uhkt.cz
Člen výboru

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 120 00 Praha 2 +420 296 335 932 lesenkov@nlk.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Kubů

International Cannabis and Cannabinoids Institute Jachymova 26/2, 110 00 Praha1 kubu@upcmail.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Pavel Zubina

tel: 477 117 905 e-mail: zubina.pa@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Lesný

Odd. imunoterapie - UHKT U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2 +420 221 977 327 Petr.Lesny@uhkt.cz