Česká spondylochirurgická společnost

Anglický název:
Czech Spine Surgery Society
Latinský název:
Societas Spondylochirurgica Bohema
Zkratka:
ČSCHS
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
130

Členové výboru společnosti

Předseda

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

II. ortopedická klinika FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 543 192 704 jcienciala@fnbrno.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc lumir.hrabalek@fnol.cz
Místopředseda

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.

Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 jiri.chrobek@seznam.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum, Krajská nemocnice Husova 10, 460 63 Liberec +420 732 752 389 pavel.barsa@nemlib.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Ortopedická klinika, FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 737 134 067 repko.martin@fnobrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Klinika traumatologie LFMU, Úrazová nemocnice Ponávka 6, 662 50 Brno +420 775 619 587 j.kocis@unbr.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Štulík, Ph.D.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 602 601 111 jan.stulik@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Neurocentrum, Krajská nemocnice Husova 10, 460 63 Liberec +420 602 410 668 petr.suchomel@nemlib.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 603 865 437 m.krbec@volny.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

II. ortopedická klinika FN Jihlavská 32, 625 00 Brno 25 chaloupkar@volny.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tomáš Vyskočil

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 602 604 444 tomas.vyskocil@fnmotol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

Neurochirurgická klinika-Masarykova nemocnice Sociální péče 12 A, 401 13 Ústí nad Labem +420 736 210 076 vachata@gmail.com