Česká spondylochirurgická společnost

Anglický název:
Czech Spine Surgery Society
Latinský název:
Societas Spondylochirurgica Bohema
Zkratka:
ČSCHS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
183

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2022 - 2026)

Předseda

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajská nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec pavel.barsa@nemlib.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc lumir.hrabalek@fnol.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jan Štulík, Ph.D.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 602 601 111 jan.stulik@fnmotol.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

II. ortopedická klinika FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 543 192 704 jcienciala@fnbrno.cz
Pokladník

MUDr. Pavel Kacerovský

Ortopedie Šrámkova 2A, 400 11 Ústí nad Labem kacerovsky.pavel@nemlib.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Ortopedická klinika, FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 737 134 067 repko.martin@fnobrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Klinika traumatologie LFMU, Úrazová nemocnice Ponávka 6, 662 50 Brno +420 775 619 587 j.kocis@unbr.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

Ústřední vojenská nemocnice Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha petr.vanek@uvn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 603 865 437 m.krbec@volny.cz
Člen výboru

MUDr. Roman Kučera

Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce Röntgenova 2, 150 30 Praha roman.kucera@homolka.cz
Čestný prezident

prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

Traumacentrum se Spinální jednotkou, Krajská nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec richard.lukas@nemlib.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 402 michael.mruzek@centrum.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tomáš Vyskočil

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 602 604 444 tomas.vyskocil@fnmotol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

Neurochirurgická klinika-Masarykova nemocnice Sociální péče 12 A, 401 13 Ústí nad Labem +420 736 210 076 vachata@gmail.com