Česká urologická společnost

Anglický název:
Czech Urological Society
Latinský název:
Societas Urologica Bohema
Zkratka:
ČUS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
849
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2023)

Předseda

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 +420 261 083 688 roman.zachoval@ftn.cz
Místopředseda pro nemocniční sféru

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 225 horam@fnplzen.cz
Místopředseda pro ambulantní sféru

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha Karlovo náměstí 13, 120 00 Praha 2 +420 224 913 128 matouskova@urocentrum.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika OU a FN Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 301 jan.krhut@fno.cz
Pokladník

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 875 201 petrik@nemcb.cz
Sekretářka společnosti

Mgr. Veronika Črepová

Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 +420 774 557 416 sekr@cus.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 marek.babjuk@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 584, Hradec Králové milos.brodak@fnhk.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 e-mail: stepan.vesely@fnmotol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 6, Praha 2 e-mail: libor.zamecnik@vfn.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Oddělení onkologické urologie, Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno +420 543 131 167 dolezel@mou.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA

Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 kamil.belej@uvn.cz
Člen revizní komise

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

Klinika urologie a robotické chirurgie, Krajská zdravotní Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem marek.broul@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Pediatrická

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU

Urologická klinika VFN a 1.LF UK Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2 marcel.drlik@seznam.cz
Uroonkologická

as. MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Karlovo náměstí 13, 120 00 Praha 2 +420 224 913 128 matouskova@urocentrum.cz
Pro urodynamiku, neurologii a urogynekologii

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 196 roman.zachoval@ftn.cz
Andrologická

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU

Urologická klinika VFN Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 28 +420 224 967 847 libor.zamecnik@vfn.cz
Rezidentů

MUDr. Vojtěch Novák

Urologická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 431 111 vojtech.novak.lf2@gmail.com