Česká vakcinologická společnost

Anglický název:
Czech Vaccination Society
Latinský název:
Societas Bohema Vaccinis Indagandis
Zkratka:
ČVS
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
264

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Katedra epidemiologie FVZ UO Třebešská 1575, Hradec Králové 500 01 +420 973 253 001 roman.chlibek@unob.cz
Místopředseda

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Praktický lékař pro děti a dorost U Krčské vodárny 28, 142 00 Praha 411
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Třebešská 1575, Hradec Králové 500 01 +420 973 253 205 jan.smetana@unob.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 +420 224 971 111 roman.prymula@mzcr.cz
Člen výboru

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 989 pavla.krizova@szu.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 891 jan.kyncl@szu.cz
Člen výboru

MUDr. Daniel Dražan

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Ruských legií 352/III, 377 01 Jindřichův Hradec daniel@danieldrazan.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové +420 973 253 205 jan.smetana@unob.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Ústav epidemiologie LF v Plzni, UK Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 926 pazdiora@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 220 pavel.kosina@fnhk.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jindřich Janouch

Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové +420 973 253 103 jindrich.janouch@unob.cz
Člen revizní komise

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 495 058 131 katerina.fabianova@szu.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 +420 224 972 286 Jozef.Dlhy@mzcr.cz