Psychiatrická společnost

Anglický název:
Psychiatric Association
Latinský název:
Societas Psychiatrica
Zkratka:
PS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1117
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 4.5.2022 - 3.5.2025)

Předseda

MUDr. Simona Papežová

Psychiatrická ambulance, Poliklinika Prosek Lovosická 440/40, 190 00 Praha +420 266 010 279 sekceap@psychiatrie.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví Topolová 748, 250 67 Klecany +420 283 088 111 pavel.mohr@nudz.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Jihlavská 20, 625 00 Brno
Vědecký sekretář

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Psychiatrické oddělení, Nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava +420 597 374 235 petr.silhan@fno.cz
Pokladník

MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 +420 284 016 120 martin.holly@plbohnice.cz
Člen výboru

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 +420 224 965 353 anders.martin@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Marta Holanová

Soukromá psychiatrická ambulance, ambulantní psychiatr Taussigova 13, 615 00 Brno
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Národní ústav duševního zdraví Topolová 748, 250 67 Klecany
Člen výboru

prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Psychiatrická klinika FN I. P. Pavlova 6, 770 00 Olomouc praskojan@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Popov, MHA

Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Člen výboru

MUDr. et PhDr. David Vaněk

Psychiatrická ambulance Slaný Politických vězňů 576, 274 01 Slaný +420 312 575 266 dvanek@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/57, 370 01 České Budějovice +420 387 874 235 tucek@nemcb.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ondřej Pěč, PhD.

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Vejvanovského 1610/1, 149 00 Praha +420 267 912 916 eset.pec@volny.cz
Člen revizní komise

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Psychofarmakologická

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

sekcepf@psychiatrie.cz
Klinické a lékařské psychologie

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

ekceklp@psychiatrie.cz
Psychosomatická

doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

sekcepsom@psychiatrie.cz
Dětské a dorostové psychiatrie

MUDr. Petra Uhlíková

sekceddp@psychiatrie.cz
Pro alkohol a jiné toxikomanie

MUDr. Petr Popov, MHA

sekceat@psychiatrie.cz
Pro soudní psychiatrii

Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 iljazukov@seznam.cz
Pro psychiatrickou sexuologii

Prim. MUDr. Petra Sejbalová

sexuologické odd. FN Brno Netroufalky 1, 625 00 Brno Sejbalova.Petra@fnbrno.cz
Sociální psychiatrie

MUDr. Ondřej Pěč, PhD.

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Vejvanovského 1610/1, 149 00 Praha +420 267 912 916 eset.pec@volny.cz
Psychoterapeutická

prim. MUDr. Juraj Rektor

rektor@psyche.cz
Gerontopsychiatrická

doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 martina.zverova@vfn.cz
Biologické psychiatrie

prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Jihlavská 20, 625 00 Brno Ustohal.Libor@fnbrno.cz
Pro hypnózu

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

veronika.vichova@gmail.com
Pro poruchy příjmu potravy

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 hpap@seznam.cz
Lůžkové psychiatrie

prim. MUDr. Jan Tuček

tucek@nemcb.cz
Mladých psychiatrů

MUDr. Zuzana Pecháčková

Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 180 00 Praha 8 zuzana.pechackova@gmail.com
Ambulantní péče

MUDr. Jan Knopp

Psychiatrická ambulance Nerudova 9, 602 00 Brno sekceap@psychiatrie.cz