Psychiatrická společnost

Anglický název:
Psychiatric Association
Latinský název:
Societas Psychiatrica
Zkratka:
PS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
1069
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví Topolová 748, 250 67 Klecany +420 283 088 111 pavel.mohr@nudz.cz
Místopředseda

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Místopředseda

MUDr. Simona Papežová

Vědecký sekretář

prim. MUDr. Petr Možný

Psychiatrická nemocnice Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž +420 573 314 435 moznyp@pnkm.cz
Pokladník

MUDr. Martin Holý, MBA

PN Bohnice Ústavní 91, 181 00 Praha +420 284 016 120 mhll34@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Juraj Rektor

Člen výboru

MUDr. Erik Herman, Ph.D.

Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Člen výboru

MUDr. Petr Popov, MHA

Člen výboru

MUDr. et PhDr. David Vaněk

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/57, 370 01 České Budějovice +420 387 874 235 tucek@nemcb.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ondřej Pěč

Klinika ESET Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 415 +420 272 940 880 eset.pec@volny.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Psychiatrické oddělení, Nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava +420 597 374 235 petr.silhan@fno.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Psychofarmakologická

prim. MUDr. Simona Venclíková, Ph.D.

Psychiatrická nemocnice Húskova 2, 618 32 Brno venclikova@pnbrno.cz
Klinické a lékařské psychologie

Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 ptacek@neuro.cz
Psychosomatická

doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

ponesicky@seznam.cz
Dětské a dorostové psychiatrie

MUDr. Petra Uhlíková

sekceddp@psychiatrie.cz
Pro alkohol a jiné toxikomanie

MUDr. Petr Popov

Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze Apolinářská 4, 128 00 Praha 2 +420 2 249 682 245 petr.popov@vfn.cz
Pro soudní psychiatrii

Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 iljazukov@seznam.cz
Pro psychiatrickou sexuologii

Prim. MUDr. Petra Sejbalová

sexuologické odd. FN Brno Netroufalky 1, 625 00 Brno Sejbalova.Petra@fnbrno.cz
Sociální psychiatrie

MUDr. Ondřej Pěč, PhD.

eset.pec@volny.cz
Psychoterapeutická

prim. MUDr. Juraj Rektor

rektor@psyche.cz
Gerontopsychiatrická

MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 martina.zverova@vfn.cz
Biologické psychiatrie

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Jihlavská 20, 625 00 Brno Ustohal.Libor@fnbrno.cz
Pro hypnózu

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

veronika.vichova@gmail.com
Pro poruchy příjmu potravy

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 hpap@seznam.cz
Lůžkové psychiatrie

prim. MUDr. Jan Tuček

tucek@nemcb.cz
Mladých psychiatrů

MUDr. Zuzana Pecháčková

Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 180 00 Praha 8 zuzana.pechackova@gmail.com
Ambulantní péče

MUDr. Zdeněk Šolle

zdenek.solle@clintrial.cz