Společnost českých patologů

Anglický název:
Czech Society of Pathology
Latinský název:
Societas Pathologorum Bohemorum
Zkratka:
SČP
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
421
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (25.07.2020 - 24.07.2024)

Předseda

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Ústav patologie 1. LFUK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 28 +420 224 968 624 Pavel.Dundr@vfn.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Oddělení onkologické a experimentální patologie MOÚ Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 133 400 fabian@mou.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 435 635 josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz
Pokladník

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. F.I.A.C.

Ústav patologie 1. LFUK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 28 +420 224 968 688 jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz
Vědecký sekretář

Alena Gajdošová

Ústav patologie 1. LFUK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 28 +420 224 968 685 alena.gajdosova@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. F.I.A.C

Ústav patologie 1. LF UK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 28 +420 224 968 688 jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Markéta Trnková

AeskuLab Patologie, k.s. Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 +420 255 775 277 trnkova.marketa@aeskulab.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Ondřej Daum, PhD.

Šiklův ústav patologie LF UK a FN Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 523 daum@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Ústav patologie 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 261 083 741 radoslav.matej@ftn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

Oddělení patologie, Krajská nemocnice Husova 357/10, 460 63 Liberec +420 485 312 320 tjirasek@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 28 +420 224 968 624 Pavel.Dundr@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 24 435 635 josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Oddělení onkologické a experimentální patologie MOÚ V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 543 133 400 fabian@mou.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie, LFUK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 748 ryskaale@gmail.com

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 548
Člen revizní komise

MUDr. Iva Staniczková Zambo , Ph.D.

I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FNUSA Pekařská 53, Brno +420 543 183 220 iva.zambo@fnusa.cz
Člen revizní komise

MUDr. Eva Sehnálková

Olomoucká 86, Opava +420 553 766 503 eva.sehnalkova@snopava.cz
Člen revizní komise

MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie, LFUK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 224 435 631 kamaradova@gmail.com
Člen revizní komise

MUDr. Dana Cempírková

Patologicko-anatomické oddělení U Nemocnice 380/III,, Jindřichův Hradec +420 603 848 768 cempirkova@nemjh.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Neuropatologie

prim. MUDr. František Koukolík, DrSc.

Patologie - Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 082 340 frantisek.koukolik@ftn.cz