Společnost dětské neurologie

Anglický název:
Society of Paediatric Neurology
Latinský název:
Societas Neurologiae Puerorum Colendae
Zkratka:
SDN
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
173

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2023)

Předseda

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 341 pavel.krsek@fmotol.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Klára Brožová

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 083 388 klara.brozova@ftn.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 301 jana.haberlova@fnmotol.cz
Pokladník

MUDr. Vilém Novák

Klinika dětské neurologie FN 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba +420 597 371 111 vilem.novak@fno.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Munzar

Ambulance dětské neurologie Karla Šípka 282, Pardubice +420 469 318 173 petrmunzar@email.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Černopolní 9, 613 00 Brno 13 +420 532 234 911 oslejskova.hana@fnbrno.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jan Hadač, Ph.D.

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4 +420 261 083 349 jan.hadac@ftn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FNM V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 224 433 301 vladimir.komarek@lfmotol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Ondřej Horák

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Černopolní 9, Brno 13 +420 532 234 937 horak.ondrej@fnbrno.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Hana Medřická, MBA

Klinika dětské neurologie FN 17. listopadu 1790, 708 52 +420 597 373 612 hana.medricka@fno.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FNuSA Pekařská 664/53, Brno +420 543 182 692 eva.brichtova@fnusa.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Matek

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Na Šumavě 48/1509, 466 00 Jablonec nad Nisou 2 +420 737 236 757 petr.matek@seznam.cz