Společnost dětské neurologie

Anglický název:
Society of Paediatric Neurology
Latinský název:
Societas Neurologiae Puerorum Colendae
Zkratka:
SDN
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
173

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (1.1.2024 – 31.12.2027)

Předseda

prim. MUDr. Klára Brožová

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 - Krč klara.brozova@ftn.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Ondřej Horák

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Černopolní 9, 613 00 Brno 13 +420 532 234 915 Horak.Ondrej@fnbrno.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Černopolní 9, 613 00 Brno Danhofer.Pavlina@fnbrno.cz
Pokladník

MUDr. Vilém Novák, Ph.D.

Oddělení dětské neurologie FN Ostrava 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava - Poruba +420 597 371 111 vilem.novak@fno.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Munzar

Ambulance dětské neurologie Karla Šípka 282, Pardubice +420 469 318 173 petrmunzar@email.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Hadač, Ph.D.

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4 +420 261 083 349 jan.hadac@ftn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Centrum pro epilepsie Motol Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 301 jana.haberlova@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Centrum pro epilepsie Motol Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 300 pavel.krsek@post.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FNM V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 224 433 301 vladimir.komarek@lfmotol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, FN Motol V Úvalu 84, 150 00 Praha +420 224 433 358 martin.kudr@lfmotol.cuni.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Matek

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Na Šumavě 48/1509, 466 00 Jablonec nad Nisou 2 +420 737 236 757 petr.matek@seznam.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Jitka Rokytová, MHA

FN Plzeň Alej Svobody 80, 301 00 Plzeň +420 377 103 401 rokytova@fnplzen.cz