Společnost hygieny a komunitní medicíny

Anglický název:
Society of Environmental and Community Health
Latinský název:
Societas Hygienae et Valetudini Publicae Procurandis
Zkratka:
SHKM
Webová stránka:
Časopis :
Hygiena
Přibližný počet členů:
79

Členové výboru společnosti

Předseda

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Ústav výživy 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 732 407 111 pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 +420 224 972 433 jarmila.razova@mzcr.cz
Místopředseda

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

KHS Libereckého kraje Husova 64, 460 31 Liberec vladimir.valenta@khslbc.cz
Vědecký sekretář

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Ústav hygieny a preventivního lékařství LF UK Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové fiala@lfhk.cuni.cz
Pokladník

MUDr. Věra Kernová

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ Šrobárova 48, 100 00 Praha 10 nrek@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Marie Nejedlá

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, 100 00 Praha 10 +420 725 872 364 marie.nejedla@szu.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK Lidická 4, 301 66 Plzeň +420 606 369 999 Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

Ústav hygieny 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha jolana.rambouskova@lf3.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Helena Kazmarová

Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 helena.kazmarova@szu.cz
Člen revizní komise

MUDr. František Kožíšek, CSc.

Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 frantisek.kozisek@szu.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

3. LF UK - katedra preventivní lékařství Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 603 898 301

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Podpora zdraví dětí a mládeže
Hygiena životního prostředí
Podpora zdraví
Hygiena výživy