Společnost lékařské genetiky a genomiky

Latinský název:
Societas Rei Geneticae et Genomicae ad Medicinam Adhibendae
Zkratka:
SLGG
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
443
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021)

Předseda

prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 501 milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky LF UK a FN E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 868 subrti@fnplzen.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 136 907 foretova@mou.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Antonín Šípek, jr.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Albertov 4, 128 00 Praha 28 +420 224 968 198 antonin.sipek@lf1.cuni.cz
Pokladník

doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Centrum nádorové cytogenetiky, ÚKBLD 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 935 zuze@vfn.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 461 radek.vrtel@fnol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Vladimír Gregor

Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 636 vladimir.gregor@ftn.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Monika Koudová

GENNET s.r.o. Kostelní 9, 170 00 Praha 7 monika.koudova@gennet.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Markéta Havlovicová

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 552 marketa.havlovicova@fnmotol.cz
Člen výboru

Mgr. Ondřej Scheinost

Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice a.s. B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice +420 387 873 010 osche@nemcb.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 234 625 fajkusova.lenka@fnbrno.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

Oddělení lékařské genetiky FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 234 296 gaillyova@fnbrno.cz
Člen výboru

prim. MUDr. David Stejskal

GENNET s.r.o. Kostelní 9, 170 00 Praha 7 +420 222 313 000 david.stejskal@gennet.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D.

U.S.G.POL, s.r.o. Hanáckého pluku 6, 775 20 Olomouc +420 585 242 733 hyjanek@usgpol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jana Židovská, CSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha 2 +420 224 967 171 jana.zidovska@vfn.cz
Člen revizní komise

RNDr. Martina Putzová, Ph.D. DrSc.

Bioptická laboratoř s.r.o. Mikulášské náměstí 4, 326 00 Plzeň 26 +420 373 035 500 putzova@biopticka.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Ambulantních genetiků
Onkogenetická pracovní skupina
Molekulární genetiky

prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 501 milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz
Biochemické genetiky

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

KDDL VFN Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2 +420 224 967 734 jzem@lf1.cuni.cz