Společnost maxillo-faciální chirurgie

Anglický název:
Association for Maxillo-facial Surgery
Latinský název:
Societas Chirurgiae Maxillo-facialis Colendae
Zkratka:
MFCH
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
154
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (15.03.2021 - 14.03.2025)

Předseda

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 32, 128 00 Praha 28 +420 224 963 191 rene.foltan@vfn.cz
Vědecký sekretář

Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 444 551 peter.tvrdy@fnol.cz
Pokladník

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.

KÚČOCH - FN Jihlavská 25, 602 00 Brno 2 +420 543 232 416 vperina@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Aleš Vrbacký

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Kyjevská 44, 532 03 Pardubice +420 466 015 202 ales.vrbacky@nemocnice-pardubice.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Michl, Ph.D.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 559 petr.michl@fnol.cz
Člen výboru

MUDr. Oldřich Res

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNsP 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 925 res.oldrich@post.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jiří Šimek

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 854 552 jiri.simek@bnzlin.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

Stomatologická klinika FN Pod Stráží 21, 323 00 Plzeň 23 +420 377 104 702 hrusak@stomatochirurg.cz
Člen revizní komise

MUDr. Vladimír Machoň

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 232 484 vladimir.machon@vfn.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Gabriela Pavlíková

Stomatologická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 224 963 009 gabriela.pavlikova@vfn.cz