Společnost nemocí z povolání

Anglický název:
The Society of Occupational Diseases
Latinský název:
Societas Morbis ex Professione Ortis Indagandis
Zkratka:
SNzP
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
69
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021)

Předseda

doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.

Klinika nemocí z povolání LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 837 514 jiri.chaloupka@fnhk.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 9 +420 585 853 526 marie.nakladalova@fnol.cz
Místopředseda

as. prim. MUDr. Aleš Hejlek

Oddělení pracovního lékařství, Nemocnice a.s. B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 878 150 hejlek@nemcb.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA

Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 810 hrncir@fnkv.cz
Pokladník

as. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství LF UK a FN alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 23 +420 377 103 600 machartova@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.

Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 679 monika.kneidlova@fnkv.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Marie Bartnická

Oddělení nemocí z povolání, Nemocnice Podlesí a.s. Konská 453, 739 61 Třinec 1 +420 558 304 701 marie.bartnicka@nempodlesi.cz
Člen výboru

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Lázně Luhačovice a.s. Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice +420 577 681 826 gromnica@lazneluhacovice.cz
Člen výboru

MUDr. Irena Landecká

Oddělení nemocí z povolání, Karvinská hornická nemocnice a.s. Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná 6 +420 596 380 501 landecka@khn.cz
Člen výboru

MUDr. Alexandra Eichlerová

Centrum pracovního lékařství, Pardubická nemocnice a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice +420 466 016 301 alexandra.eichlerova@nempk.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Malenka, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství FNuSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 891 petr.malenka@fnusa.cz
Člen výboru

pplk. prim. MUDr. Josef Pavel, Ph.D.

Oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 203 460 josef.pavel@uvn.cz
Člen výboru

MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Klinika pracovního a preventivního lékařství FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 373 221 zdenka.hajdukova@fnspol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Hana Bejčková

Klinika pracovního lékařství FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 602 bejckova@fnplzen.cz
Člen revizní komise

MUDr. Dana Čermáková

Oddělení nemocí z povolání, Krajská nemocnice a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec +420 485 312 765 dana.cermakova@nemlib.cz
Člen revizní komise

MUDr. Karin Boušová, Ph.D.

Klinika nemocí z povolání LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 837 516 karin.bousova@fnhk.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Pro hodnocení podmínek vzniku nemocí z povolání
Pro legislativu v pracovním lékařství
Pro pre a postgraduální vzdělávání
Závodní preventivní péče
Péče o pracující služebně vyjíždějících do zahraničí
Česká komise pro posuzování nemocí z povolání
Diagnostických metod a funkčního vyšetřování
Moravskoslezská komise pro posuzování nemocí z povolání