Společnost patologické a klinické fyziologie

Anglický název:
Pathophysiological Society
Latinský název:
Societas Physiologiae Pathologicae Clinicaeque Colendis
Zkratka:
PFS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
46
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2019)

Předseda

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2 +420 224 965 928 martin.vokurka@lf1.cuni.cz
Místopředseda

doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

Ústav patologické fyziologie LF UK Lidická 1, 301 66 Plzeň +420 377 593 360 frantisek.vozeh@lfp.cuni.cz
Vědecký sekretář

RNDr. Eva Tvrzická, CSc.

IV. interní klinika 1. LF UK U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 964 299 eva.tvrzicka@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

OKB, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 273 229 josef.hyanek@homolka.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2 +420 224 923 827 richard.rokyta@lf3.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Miroslav Kuba, DrSc.

Ústav patologické fyziologie LF UK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 191 kuba@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Ústav patologické fyziologie LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno 25 +420 549 494 302 avasku@med.muni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie LF UK alej Svobody 76, 323 00 Plzeň +420 377 593 363 Jan.Cendelin@lfp.cuni.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.

Ústav patologické fyziologie LF OU Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 +420 597 091 718 macakova43@gmail.com
Člen revizní komise

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.

IKEM Vídeňská 800, 140 00 PRaha 4 +420 236 051 111 lukz@ikem.cz