Společnost popáleninové medicíny

Anglický název:
Czech Society of Burn Medicine
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Combustionum Colendae
Zkratka:
SPM
Přibližný počet členů:
73
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 -2024)

Předseda

prim. MUDr. Igor Pafčuga

KPM - FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 163 365 igor.pafcuga@seznam.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 004 brychta.pavel@fnbrno.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 163 382 zajicekrobert@seznam.cz
Pokladník

prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M.

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 232 991
Člen výboru

MUDr. Jiří Štětinský, Ph.D.

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FNO 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava +420 597 372 802 jiri.stetinsky@centrum.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jana Bartošková

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 233 428 bartoskovaj@gmail.com
Člen revizní komise

MUDr. Filip Raška

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 232 991 raska.filip@fnbrno.cz
Člen revizní komise

MUDr. Michaela Fiamoli

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 233 428 MichaelaFiamoli@seznam.cz