Společnost pracovního lékařství

Anglický název:
Society of Occupational Medicine
Latinský název:
Societas Medicinae Industriali Colendae
Zkratka:
SPL
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
125
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (26.10.2022 - 25.10.2026)

Předseda

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Studničkova 7, 128 00 Praha 28 +420 224 919 967 milan.tucek@lf1.cuni.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 9 +420 585 853 526 marie.nakladalova@fnol.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 +420 224 964 155 sergey.zakharov@vfn.cz
Pokladník

MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství VFN Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 +420 224 964 514 pjanu@post.cz
Člen výboru

as. prim. MUDr. Aleš Hejlek

Oddělení pracovního lékarství, Nemocnice a.s. B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 878 150 hejlek@nemcb.cz
Člen výboru

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

KHS Habrmanova 19, 500 01 Hradec Králové +420 495 058 111 ivan.kucera@khshk.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Svačinka

Zdravotní ústav, odd. pracovního lékařství Vrchlického 57, 586 01 Jihlava +420 567 574 709 petr.svacinka@zujih.cz; petr.svacinka@doktorsvacinka.cz
Člen výboru

MUDr. Lenka Pešáková

KHS Olomouckého kraje Wolkerova 6, 779 00 Olomouc reditel@khsolc.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Pavel Hlaváč

Zdravotní ústav Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí +420 465 352 035 pavel.hlavac@khshk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Dana Šviráková

KHS Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín dsvirakova@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Beatricia Dlouhá

SZÚ Šrobárova 48, 100 00 Praha +420 267 082 965 beadlo@seznam.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Odborná komise pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Pracovněnelékařské péče/ZPP

MUDr. Filip Raška

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 232 991 raska.filip@fnbrno.cz
Pracovněnelékařské péče/ZPP

MUDr. Petr Svačinka

Oddělení pracovního lékařství ZÚ Vrchlického 57, 586 01 Jihlava +420 567 574 709 petr.svacinka@zujih.cz;petr.svacinka@doktorsvacinka.cz
Pro informatiku

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

KHS Habrmanova 19, 500 01 Hradec Králové +420 495 058 111 ivan.kucera@khshk.cz
Ergonomie, fyziologie a psychologie

MUDr. Jana Hlávková

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 +420 267 082 738 jhlav@szu.cz
Nemocí z povolání a toxikologie

prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Hygieny práce

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

KHS Habrmanova 19, 500 01 Hradec Králové +420 495 058 111 ivan.kucera@khshk.cz
Laboratorních vyšetřovacích metod v hygieně práce

MUDr. Pavlína Klusáčková

Toxikologie

MUDr. Pavlína Klusáčková

Sester pro pracovnělékařskou péči

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Studničkova 7, 128 00 Praha 28 +420 224 919 967 tucek.m@post.cz;milan.tucek@lf1.cuni.cz
Pracovní skupina pro kontrolu kvality pracovnělékařské péče

MUDr. Jana Šalandová