Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii

Anglický název:
Society for Epidemiology and Microbiology
Latinský název:
Societas Epidemiologiae et Microbiologiae Colendis
Zkratka:
SEM
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
297
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (16.04.2021 - 15.04.2025)

Předseda

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Ústav epidemiologie LF v Plzni, UK Dr. E. Beneše 13, 301 00 Plzeň +420 377 402 926 pazdiora@fnplzen.cz
Místopředseda

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 891 jan.kyncl@szu.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 445 katerina.fabianova@szu.cz
Pokladník

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 989 pavla.krizova@szu.cz
Člen výboru

RNDr. Petr Petráš, CSc.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 264 petr.petras@szu.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Centrum očkování a cestovní medicíny Tylovo nábřeží 418/6, 500 02 Hradec Králové +420 495 541 584 jiri.beran@vakcinace.cz
Člen výboru

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 398 vratislav.nemecek@szu.cz
Člen výboru

RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.

Mikrobiologický ústav LF a FN Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 070 fajfrlik@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Katedra epidemiologie FVZ UO Třebešská 1575, Hradec Králové 500 01 +420 973 253 001 roman.chlibek@unob.cz
Člen výboru

MUDr. Barbora Macková

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 481 barbora.mackova@szu.cz
Člen výboru

MUDr. Hana Zákoucká

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 795 hana.zakoucka@szu.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Ústav preventivního lékařství LF UP Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 655 jana.vlckova@upol.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 +420 266 082 708 jiri.benes@bulovka.cz
Člen revizní komise

MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

KHS Ústeckého kraje Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1 +420 477 755 111 joseftrmal@seznam.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Lékařská parazitologie

RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.

Mikrobiologický ústav LF a FN Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 070 fajfrlik@fnplzen.cz