Společnost pro gastrointestinální onkologii

Anglický název:
Society for Gastrointestinal Oncology
Latinský název:
Societas Oncologiae Gastrointestinali Colendae
Zkratka:
SGO
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
111

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2023)

Předseda

prof. MUDr. Zavoral Miroslav, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 202 712 miroslav.zavoral@uvn.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FMA

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 434 100 jiri.hoch@fnmotol.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 818 rejchrt@lfhk.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Radiologická klinika FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 233 006 v.valek@fnbrno.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 203 063 stepan.suchanek@uvn.cz
Pokladník

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

I. patologicko-anatomický ústav FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 183 218 marketa.hermanova@fnusa.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

Chirurgické oddělení Nemocnice K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín 1 +420 556 773 400 matej.skrovina@nspnj.cz
Člen výboru

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Kamenice 3, 625 00 Brno 25 +420 549 493 826 dusek@iba.muni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 692 219 petruzelka.lubos@vfn.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek +420 558 415 305 vitekp@nemfm.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 202 905 miroslav.ryska@uvn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

II. chirurgická klinika FN a LF UP Svatoplukova 11, 776 00 Olomouc 6 +420 588 442 902 miloslavduda@fnol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

II. interní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 240 kopacmar@fnhk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Daniel Langer

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 202 901 daniel.langer@uvn.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Albertov 7, 121 08 Praha 2 +420 224 917 479 seifert@terminal.cz