Společnost pro gastrointestinální onkologii

Anglický název:
Society for Gastrointestinal Oncology
Latinský název:
Societas Oncologiae Gastrointestinali Colendae
Zkratka:
SGO
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
111

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (1.1.2024 – 31.12.2027)

Předseda

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 stepan.suchanek@uvn.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 12000, 169 02 Praha radek.pohnan@uvn.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek +420 558 415 305 vitekp@nemfm.cz
Místopředseda

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno tomasek@mou.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Tomáš Grega, Ph.D.

Ústřední vojenská nemocnice Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha tomas.grega@uvn.cz
Pokladník

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

I. patologicko-anatomický ústav FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 183 218 marketa.hermanova@fnusa.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Hříbek

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismu, ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha petr.hribek@uvn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

IKEM, Klinika hepatogastroenterologie Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 tohu@ikem.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

I. chirurgická klinika, FN Olomouc Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Martin.Lovecek@fnol.cz
Člen výboru

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Brno Poštovská 68/3, 602 00 Brno Ondrej.Majek@uzis.cz
Člen výboru

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Brno Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno obermannova@mou.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D.

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha V Úvalu 84, 150 06 Praha filip.pazdirek@fnmotol.cz
Člen výboru

Mjr. MUDr. Tomáš Tůma, EdiR

Radiologické oddělení ÚVN, Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha Tuma.Tomas@uvn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Radiologická klinika FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno v.valek@fnbrno.cz

Revizní komise

Člen revizní komise

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

II. interní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 240 kopacmar@fnhk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Daniel Langer

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 202 901 daniel.langer@uvn.cz
Člen revizní komise

MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie, LFUK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 224 435 631 kamaradova@gmail.com