Společnost pro lékařskou mikrobiologii

Anglický název:
Society for Medical Microbiology
Latinský název:
Societas Microbiologiae Medicinali Colendae
Zkratka:
SLM
Webová stránka:
Časopis :
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Přibližný počet členů:
314
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 13.12.2022 - 12.12.2026)

Předseda

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Ústav mikrobiologie FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 435 390 pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz
Místopředseda a pokladník

prim. MUDr. Tamara Bergerová

Ústav mikrobiologie FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 216 bergerova@fnplzen.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Ústav mikrobiologie LF UP a FN Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 407 kolar@fnol.cz
Člen výboru

MUDr. Barbora Macková

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 481 barbora.mackova@szu.cz
Člen výboru

MUDr. Václava Adámková

Klinická mikrobiologie, ÚKBLD VFN Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2 vaclava.adamkova@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Jana Amlerová

Ústav mikrobiologie FN Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň amlerova@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Václav Vaniš

Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 272 280 vaclav.vanis@homolka.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 432 026 Ondrej.Cinek@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Hana Zákoucká

Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10 +420 267 082 795 hana.zakoucka@szu.cz
Člen výboru

doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.

FN Brno, Centrum molekulární biologie a genové terapie Černopolní 9, 613 00 Brno lengerova.martina@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

Oddělení mikrobiologie Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 pavel.cermak@ftn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno - Bohunice +420 543 183 117 filip.ruzicka@fnusa.cz; fruzic@med.muni.cz
Člen výboru

MUDr. Otakar Nyč, CSc.

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 435 353 otakar.nyc@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. Ing. MUDr. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Ústav mikrobiologie LF UK E. Beneše 13, 305 99 Plzeň jaroslav.hrabak@lfp.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Odbor mikrobiologických laboratoří SZÚ Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 +420 267 082 202 hzemlickova@szu.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

RNDr. Zuzana Zemanová

Oddělení mikrobiologie Nemocnice na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 zuzana.zemanova@homolka.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ivana Kohnová

Nemocnice Prostějov, oddělení mikrobiologie Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov +420 582 315 586 Ikoh@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Pavla Paterová

Nemocnice Pardubice, oddělení mikrobiologie Kyjevská 44, 530 03 Pardubice +420 495 833 774 pavla.paterova@fnhk.cz