Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

Anglický název:
Society of Metabolic Bone Diseases
Latinský název:
Societas Morbis Sceletis Metabolicis Indagandis
Zkratka:
SMOS
Webová stránka:
Časopis :
Clinical Osteology
Přibližný počet členů:
177
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 21.04.2022 - 20.04.2026)

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. dr.h.c.

Fakultní nemocnice Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 129 palicka@lfhk.cuni.cz
1. místopředseda

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 561 milan.bayer@fnkv.cz
2. místopředseda

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Oddělení klinické biochemie a hematologie - Nemocnice Plzeňská 569, 339 01 Klatovy 1 +420 376 335 142 pikner@nemkt.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jan Rosa

Affidea Praha, s.r.o. Šustova 1930/2, 148 00 Praha 414 +420 267 090 872 rosaj@affidea-praha.cz
Pokladník

MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Affidea Praha, s.r.o. Šustova 1930/2, 148 00 Praha 414 +420 267 090 811 kasalickyp@affidea-praha.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 969 285 vit.zikan@vfn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Osteocentrum, II. interní klinika E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 912 vyskocil@fnplzen.cz; Vaclav.Vyskocil@vyskocilv.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. Dr.h.c.

III. interní klinika LF UP a FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 853 374 pavel.horak@fnol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. František Šenk

Hemodialyzační odd. - Nemocnice Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod +420 569 472 530 FSenk@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Dětské oddělení, Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 569, 339 38 Klatovy +420 376 335 419 stepan.kutilek@klatovy.nemocnicepk.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Interní klinika FNKV a 3. LF UK divize diabetologie a endokrinologie Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha ludmila.brunerova@fnkv.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ladislav Bortlík

BORMED, s.r.o. revmatologická ambulance Třebovická 5114, 722 00 Ostrava +420 596 938 950 bor-med@volny.cz