Společnost pro orgánové transplantace

Anglický název:
Society for Organ Transplantation
Latinský název:
Societas organorum transplantationibus indagandis
Zkratka:
SOT
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
232

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 -2024)

Předseda

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM, Transplantcentrum Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 365 391 onvi@medicon.cz
1. místopředseda

doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

KARIP Transplancentrum IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč eva.kieslichova@ikem.cz
2. místopředseda

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 438 000 robert.lischke@fnmotol.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.

Kinika kardiologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč lenka.hoskova@ikem.cz
Pokladník

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.

Klinika transplantační chirurgie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč jaroslav.chlupac@ikem.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS

IKEM, Klinika transplantační chirurgie Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč jiri.fronek@ikem.cz
Člen výboru

MUDr. Janka Slatinská, FEBTM

IKEM, Klinika nefrologie Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 362 165 janka.slatinska@ikem.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Burket, Ph.D.

FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol jan.burket@fnmotol.cz
Člen výboru

Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč ivan.netuka@ikem.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Michal Kudla, Ph.D.

IKEM, Klinika transplantační chirurgie Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 362 244 michal.kudla@ikem.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jan Šimonek

FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol jan.simonek@fnmotol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Miroslav Koňařík

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč miroslav.konarik@ikem.cz