Společnost pro pojivové tkáně

Anglický název:
Society for Connective Tissues
Latinský název:
Societas Textibus Connectivis Indagandis
Zkratka:
SPT
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
30

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2023 - 2027)

Předseda

prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu Olšanská 7, 130 00 Praha 3 +420 222 582 214 ambul_centrum@volny.cz
Čestný předseda

prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

OKB - Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 273 229 josef.hyanek@homolka.cz
Místopředseda

MUDr. Petr Krawczyk

Technická ortopedie - PROTEOR CZ s.r.o. U Parku 2, 702 00 Ostrava 1 +420 596 139 259 krawczyk@proteorcz.cz
Vědecký sekretář

RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR V Holešovičkách 94/41, 180 00 Praha 8 +420 266 009 374 braun@irism.cas.cz
Pokladník

Ing. Jana Zelenková

Rumunská 23, 120 00 Praha 2 +420 602 466 644 pani.domaci@seznam.cz
Člen výboru

RNDr. Daniela Zemková, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 156 00 Praha dana.zemkova@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie 1.LF UK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 28 +420 224 968 660 ctibor.povysil@lf1.cuni.cz
Člen výboru

Ing. Hana Hulejová

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha +420 234 hulejova@revma.cz
Člen výboru

prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.

Katedra mechaniky, laboratoř biomechaniky - ČVUT Thákurova 7, 160 00 Praha 6 +420 224 354 479 petrtylmir@seznam.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Viniční 7, 128 00 Praha +420 221 951 616 petr.sedlacek-uk-prf@seznam.cz
Člen výboru

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Ortotika, s.r.o. V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 812 034 pavel@ortotika.cz
Člen výboru

MUDr. Alena Maříková

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu Olšanská 7, 130 00 Praha 3 +420 222 582 214 ambul_centrum@volny.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Olga Hudáková, Ph.D.

Poliklinika I. P. Pavlova s.r.o. - Osteologická ambulance Kartouzská 204/6, 150 00 Praha o.marikova@email.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu-ESME s.r.o. Olšanská 7, 130 00 Praha 3 +420 222 258 214 sedlcany1@seznam.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Dětské oddělení, Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 569, 339 38 Klatovy +420 376 335 419 stepan.kutilek@klatovy.nemocnicepk.cz