Společnost pro pojivové tkáně

Anglický název:
Society for Connective Tissues
Latinský název:
Societas Textibus Connectivis Indagandis
Zkratka:
SPT
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
38

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu Olšanská 7, 130 00 Praha 3 +420 222 582 214 ambul_centrum@volny.cz
Čestný předseda

prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

OKB - Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 273 229 josef.hyanek@homolka.cz
Místopředseda

prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.

Katedra mechaniky, laboratoř biomechaniky - ČVUT Thákurova 7, 160 00 Praha 6 +420 224 354 479 petrtylmir@seznam.cz
Vědecký sekretář

RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR V Holešovičkách 94/41, 180 00 Praha 8 +420 266 009 374 braun@irism.cas.cz
Pokladník

Ing. Jana Zelenková

Rumunská 23, 120 00 Praha 2 +420 602 466 644 pani.domaci@seznam.cz
Člen výboru

RNDr. Daniela Zemková, CSc.

dana.zemkova@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie 1.LF UK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 28 +420 224 968 660 ctibor.povysil@lf1.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu-ESME s.r.o. Olšanská 7, 130 00 Praha 3 +420 222 258 214 sedlcany1@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Radek Myslivec

ČVUT Zikova 1905/4, 160 00 Praha 6 +420 604 541 708 r.myslivec@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Krawczyk

petr.krawczyk@seznam.cz
Člen výboru

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Ortotika, s.r.o. V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 812 034 pavel@ortotika.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. RNDr. Ivo Brettschneider, CSc.

Oční tkáňová banka VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 963 040 Ivo.Brett@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Olga Hudáková, Ph.D.

o.marikova@email.cz
Člen revizní komise

MUDr. Alena Maříková

ambul_centrum@volny.cz