Společnost pro porty a permanentní katétry

Zkratka:
SPPK
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
156

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (01.04.2024 – 31.03.2028)

Předseda

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.

JIP, Interní klinika, FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 017 jiri.charvat@fnmotol.cz
Místopředseda

MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.

Radiologická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 836 213 vendelin.chovanec@fnhk.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Viktor Maňásek

Onkologické odd., Nemocnice K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín 1 +420 556 773 521 viktor.manasek@nnj.agel.cz
Pokladník

MUDr. Martin Polák

primář interního odd. Klaudiánova nemocnice, tř. Václava Klementa 147/23 +420 603 264 949 martin.polak@onmb.cz
Člen výboru

Mgr. Kateřina Lisová

FN Motol - Interní klinika V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 005 katerina.lisova@fnmotol.cz
Člen výboru

Mgr. Martina Douglas

FN Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 445 129 martina.douglas@fnol.cz
Člen výboru

prim., MUDr. Maroš Kunderlík

Onkologický ústav sv. Alžbety Heydukova 10, 812 50 Bratislava, SK +421 232 248 274 mkunderlik@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Jaroslav Čutora

II. KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica +421 484 726 556 jcutora@nspbb.sk
Člen výboru

MUDr. Michal Šenkyřík

Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 621 00 Brno +420 532 233 052 michalsenkyrik@hotmail.com
Člen výboru

Mgr. Adéla Vlasáková

FN Plzeň Alej Svobody 80, 301 00 Plzeň vlasakovaa@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr Jakub Kletečka

FN Plzeň Alej Svobody 80, 301 00 Plzeň +420 377 105 381 kleteckaj@fnplzen.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

Bc. Iveta Constantine, MSc.

FN Ostrava 17. listopadu 1790/5 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 854 +420 597 374 433 iveta.constantine@fno.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

KAR VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 j.fricova@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Šmahel

Klinika infekčních nemocí FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 220 petr.smahel@fnhk.cz