Společnost pro porty a permanentní katétry

Zkratka:
SPPK
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
156
Předseda

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.

JIP, Interní klinika, FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 603 280 598 jiri.charvat@fnmotol.cz
Místopředseda

MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.

Radiologická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 775 643 828 chovanec@fnhk.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Viktor Maňásek

Onkologické odd., Nemocnice K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín 1 +420 602 210 756 viktor.manasek@nnj.agel.cz
Pokladník

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

KAR VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 j.fricova@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.

KARIM, 1. LF UK VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 pavel.michalek@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Polák

primář interního odd. Klaudiánova nemocnice, tř. Václava Klementa 147/23 +420 603 264 949 martin.polak@onmb.cz
Člen výboru

MUDr. Lukáš Sirotek

Oddělení chirurgické onkologie MOÚ Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 777 990 133 lukas.sirotek@gmail.com
Člen výboru

Mgr. Kateřina Lisová

FN Motol - Interní klinika V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 604 796 891 katerina.lisova@fnmotol.cz