Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

Anglický název:
The Society for Radiobiology and Crisis Planning
Latinský název:
Societas Radiobiologiae et Crisium Dispensationi Colendis
Zkratka:
SRKP
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
151

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021)

Předseda

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

KZOOO FBMI ČVUT Sportovců 2311, 272 01 Kladno 1 +420 224 359 902 leos.navratil@volny.cz
Místopředseda

plk. gen. št. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

Katedra radiobiologie FVZ UO Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové +420 973 253 219 zuzana.sinkorova@unob.cz
Vědecký sekretář

RNDr. Martin Falk, Ph.D.

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Královopolská 135, 612 00 Brno 12 +420 541 517 116 falk@ibp.cz
Pokladník

doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Salmovská 1, 120 00 Praha 2 +420 224 965 704 pouckova@volny.cz;pavla.pouckova@lf1.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Královopolská 135, 612 00 Brno +420 541 517 171 hofer@ibp.cz
Člen výboru

prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

Katedra radiobiologie FVZ UO Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové +420 973 253 214 jirina.vavrova@unob.cz
Člen výboru

RNDr Iva Falková, Ph.D.

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR Královopolská 135, 612 00 Brno 12 +420 541 517 116 falk@ibp.cz
Člen výboru

odb. as. Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU, B. Němcové 54, pavilon H, 370 01 České Budějovice 1 +420 389 037 592 renka.havrankova@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Stanislav Brádka

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. Kamenná 71, 262 31 Milín +420 318 600 221 sbradka@seznam.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR Královopolská 135, 612 00 Brno +420 541 517 171 hofer@ibp.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

odb. as. MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.

Klinicko-farmakologická jednotka Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 597 jiskop@seznam.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Miroslav Procházka

Rehabilitace Jarov Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3 +420 266 311 369 tusita@atlas.cz
Člen revizní komise

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Ústav lékařské biofyziky LF UP Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 416 226 kol@tunw.upol.cz