Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu

Anglický název:
Society of Rehabilitation and Physical Medicine
Latinský název:
Societas Rehablitationi Medicinaeque Physicali Colendis
Zkratka:
SRFM
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
508
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (22.06.2020 - 21.06.2024)

Předseda

MUDr. Michal Říha, Ph.D.

Ústřední vojenská nemocnice U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha +420 6 777 064 244 michal.riha@uvn.cz
Místopředseda

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Albertov 7, 128 00 Praha 28 +420 721 812 268 Angerova.Yvona@vfn.cz
Místopředseda

MUDr. Pavel Maršálek

KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. Sociální péče 3316/12A, 400 01, Ústí nad Labem +420 477 113 300 pavel.marsalek@kzcr.eu
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 727 833 661 ivan.vareka@fnhk@cz
Pokladník

MUDr. Mezian Kamal, Ph.D.

Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o. Tylova 6412 01, Litoměřice, tel: 416 735 234 kamal.mezian@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Katedra RFM IPVZ Ruská 85, Praha 10, 100 05 +420 271 019 405 vacek@ipvz.cz
Člen výboru

MUDr. Martina Kövari

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, tel. 224439202 martina.kovari@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol +420 224 439 201 marketa.gaborikova@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Kateřinská 30 +420 224 965 086 martina.hoskovcova@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Peter Wágner

Revitea, Budějovická poliklinika Antala Staška 1670, Praha 10400 Wagner@revitea.cz
Člen výboru

MUDr. Angrea Švojgrová

Nemocnice Říčany, a.s. Smiřických 315, 251 01 Říčany
Člen výboru

doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Rehabilitační oddělení FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 855 926 Alois.Krobot@fnol.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Ulrych

Cristal palace a.s Hlavní tř. 61, 353 01 Mariánské Lázně +420 354 615 202 jiri.ulrych@orea.cz
Člen výboru

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2.LF UK a FN v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 439 588 ondrej.cakrt@lfmotol.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Karel Bajer

SLT Třeboň Lázeňská 100, 1379 01 Třebnoň +420 774 804 006 karel.bajer@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tereza Gueye

Klinika rehabilitačního lékařství FN KV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 163 565 tereza.gueye@fnkv.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Jan Votava, CSc.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Albertov 7, 128 00 Praha 2 +420 604 851 411 jiri.votava@volny.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Balneologická
Neurorehabilitace

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Albertov 7, 128 00 Praha 28 +420 224 968 597 Angerova.Yvona@vfn.cz