Společnost pro studium a léčbu bolesti

Zkratka:
SSLB
Webová stránka:
Časopis :
Bolest
Přibližný počet členů:
264
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 26.5.2023 - 25.5.2027)

Předseda

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 435 585 j.kozak@fnmotol.cz
Místopředseda

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Ambulance bolesti Bohuslava Martinů 125, 656 91 Brno 2 +420 543 182 558 marek.hakl@volny,cz
Místopředseda

MUDr. Jan Lejčko, Ph.D.

CLB ARK FN Plzeň Alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň +420 377 104 956 lejcko@fnplzen.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín +420 577 552 280 tomas.gabrhelik@bnzlin.cz
Pokladník

MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Ambulance LB ARO, Nemocnice Na Homolce nám. J. Machka 13, 150 30 Praha 5 +420 257 272 566 ivan.vrba@homolka.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

KAR VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 j.fricova@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jana Hrubešová

KARIM FN V Lipkách 893, Hradec Králové 2 hrubejan@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Dana Vondráčková

Ambulance pro léčbu bolesti, ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha +420 973 202 969 dvondr@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Radovan Hřib

Centrum pro léčbu bolesti, ARO FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 577 radovan.hrib@fnusa.cz
Člen výboru

MUDr. Nataša Popperová

Ambulance léčby bolesti, Lékařský dům Lidická 108, 370 01 České Budějovice 1 +420 386 461 133 n.popperova@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Šimon Kozák

CLB, FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha +420 267 162 825 simon.kozak@icloud.com

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti - Masarykova nemocnice Novoveská 70, Ústí nad Labem 3 jan.prochazka@kzcr.eu
Člen revizní komise

MUDr. Petr Cvrček, Ph.D.

Ambulance bolesti ARO, Nemocnice Vrchlického 59, 586 33 Jihlava +420 567 157 779 petr.cvrcek@centrum.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

KAR 3. LF UK Ruská 87, Praha 10 jiri.malek@fnkv.cz