Společnost pro transfuzní lékařství

Anglický název:
Society for Transfusion Medicine
Latinský název:
Societas Medicinae Transfusionis Colendae
Zkratka:
STL
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
508
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (2022 - 2026)

Předseda

MUDr. Petr Turek, CSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Transfuzní oddělení Vídeňská 800, 140 59 Praha +420 261 083 285 petr.turek@ftn.cz
Místopředseda

MUDr. Vít Řeháček, Ph.D.

Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 445 rehacekv@lfhk.cuni.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec Husova 357/10, 460 63 Liberec +420 485 312 521 renata.prochazkova@nemlib.cz
Pokladník

Mgr. Hana Tereza Bolcková

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1, 120 00 Praha +420 221 977 204 hana.bockova@uhkt.cz
Člen výboru

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

UVN Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 203 210 milos.bohonek@uvn.cz
Člen výboru

Mgr. Marcela Carbolová

Fakultní nemocnice Ostrava, Krevní centrum 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava +420 597 374 458 marcela.carbolova@fno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Zdeňka Gašová, CSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 2094/1, 120 00 Praha +420 221 977 342 zdenka.gasova@uhkt.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Masopust

Transfuzní oddělení, Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 113 430 jiri.masopust@kzcr.ev
Člen výboru

MUDr. Martin Písačka

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1, 128 00 Praha 28 +420 221 977 205 martin.pisacka@uhkt.cz
Člen výboru

Miroslava Králová

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1, 128 00 Praha +420 221 977 203 miroslava.kralova@uhkt.cz
Člen výboru

MUDr. Šárka Blahutová

Fakultní nemocnice Ostrava, Krevní centrum 17. listopadu 1790, 700 30 Ostrava +420 597 374 465 sarka.blahutova@fno.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

FN Olomouc, Transfuzní oddělelní I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 442 893 dana.galuszkova@fnol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Vladimír Bouček

Transfuzní oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Máchova 400, 256 01 Benešov u Prahy +420 317 756 474 hem@hospital-bn.cz
Člen revizní komise

Ing. Tomáš Lejdar

TIS Brno Křtiny 221, 679 05 Křtiny +420 516 411 620 lejdar@tis-brno.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Laborantů a sester

Miroslava Králová

Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1, 128 00 Praha +420 221 977 203 miroslava.kralova@uhkt.cz