Společnost pro výzkum stresu

Anglický název:
Society of Stress Research
Latinský název:
Societas stress investigans
Zkratka:
SSR
Přibližný počet členů:
53
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

MUDr. Alena Damborská, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno 25 +420 532 232 050 adambor@med.muni.cz
Místopředseda

doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 +420 224 965 314 Petr.Bob@lf1.cuni.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Robert Roman, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno 25 +420 532 232 050 roman@med.muni.cz
Pokladník

Ing. Jan Chládek, Ph.D.

Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i. Královopolská 147, 612 00 Brno 12 +420 541 514 232 chladek@isibrno.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2 +420 224 902 717 anna.yamamotova@lf3.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Psychiatrická klinika FN alej Svobody 80, 323 00 Plzeň +420 377 103 100 beran@fnplzen.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

Farmaceutická fakulta UK Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové +420 495 067 264 Josef.Herink@faf.cuni.cz
Člen revizní komise

MUDr. Marie Pometlová, CSc.

ÚNPKF 3. LF UK Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2 +420 224 902 725 mariepometlova@gmail.com