Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Latinský název:
Societas Medicinae Sociali et Administrationi Valetudinis Curae Colendis
Zkratka:
SSLřPZ
Přibližný počet členů:
94
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (06.06.2020 - 05.06.2024)

Předseda

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky nám.Winstona Churchilla 4, 130 00 Praha 3 +420 606 579 340 dlouhy@vse.cz
Místopředseda

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 28 +420 775 938 529 hhnil@lf1.cuni.cz
Vědecký sekretář

PhDr. Helena Bouzková, Ph.D.

Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 +420 296 335 943 bouzkova@nlk.cz
Člen výboru

Ing. Miroslav Zvolský

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 +420 224 972 718 miroslav.zvolsky@uzis.cz
Člen výboru

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Fakulta sociálně ekonomická UJEP Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem 1 +420 475 283 837 miroslav.bartak@ujep.cz
Člen výboru

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 +420 724 106 070 alena.steflova@mzcr.cz
Člen výboru

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Ruská 85, 100 00 Praha 10 - Vinohrady +420 271 019 397 malina@ipvz.cz
Člen výboru

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

3. LF UK, Ústav ošetřovatelství Ruská 85, 110 00 Praha 10 +420 608 822 986 janeckova.hana@post.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 224 972 486 alena.petrakova@upol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK Smetanovo nábř. 6, 128 00 Praha 2 +420 731 147 170 karolina.dobiasova@fsv.cuni.cz
Člen revizní komise

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 2 +420 604 375 934 astoz@lf1.cuni.cz
Člen revizní komise

Mgr. Jiří Holub

holubjirk@gmail.com