Společnost vojenské medicíny

Anglický název:
Society of Military Medicine
Latinský název:
Societas Medicinae Militaris Colendae
Zkratka:
SVM
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
208
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 -2024)

Předseda

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

UVN Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 203 210 milos.bohonek@uvn.cz
Místopředseda

plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví UO Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové +420 973 253 111 jan.horacek@unob.cz
Vědecký sekretář

pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví UO Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové +420 973 255 195 martin.jakl@unob.cz
Pokladník

pplk. MUDr. Michal Jurczyk

Centrum. Zdravotních služeb Přáslavice, 783 54 Přáslavice +420 973 407 690 jurczykmichal@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA

Ústav leteckého zdravotnictví Praha Generála Píky 1, 160 00 Praha 6 +420 973 212 470 chmatal@ulz.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Stanislav Konštacký, CS.c.

Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové +420 495 816 168 konstackys@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Roman Blanař, MEDIKA

Veverkova 1631/5, 500 02 Hradec Králové +420 498 500 449 blanarr@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra Wonkova 1225, 500 02 Hradec Králové +420 974 521 245 email: jiz@seznam.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Nelékařských zdravotnických pracovníků
Mladých vojenských lékařů

kpt. MUDr. Jan Brixi

Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 jan.brixi@uvn.cz