Spolek českých lékařů v Praze

Zkratka:
SL-125
Webová stránka:
Počet členů spolku:
669

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 -2024)

Předseda

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 michal.krsek@vfn.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Richard Škába, DrSc.

Klinika dětské chirurgie FNM V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol +420 224 432 404 richard.skaba@lfmotol.cuni.cz
Pokladník

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 120 00 Praha 2 +420 224 967 008 jzivny@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 419 robert.gurlich@fnkv.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 +420 224 965 344 raboch@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombotické centrum VFN Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2 +420 224 966 413 kvasnicka.jan@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I.interní klinika 1. LF UK a VFN Praha- klinika hematologie U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 527 trneny@mbox.cesnet.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 438 000 pavel.pafko@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 841 zimatom@cesnet.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

I. chirurgická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 200 zdenek.krska@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 364 110 ondrej.viklicky@ikem.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1.LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 957 jan.skrha@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 261 364 100 tepe@ikem.cz
Člen výboru

MUDr. Jaroslav Svoboda

Ústav imunologie VFN Karlovo nám. 32, 128 00 Praha 28 +420 222 220 406 svoboda@liliova.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 236 055 015 jan.pirk@ikem.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.

Centrum diabetologie IKEM Praha Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 261 362 250 jabv@medicon.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN Studničkova 2, 128 00 Praha 2 ctibor.povysil@lf1.cuni.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

I. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 jan.briza@lf1.cuni.cz