Spolek lékařů v Českých Budějovicích

Zkratka:
SL-103
Počet členů spolku:
115
Předseda

Prim. MUDr. Václav Chmelík

Infekční odd. nemocnice B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice chmelik@nemcb.cz
Vědecký sekretář

Prim. MUDr. Pavel Havránek

Interní odd. nemocnice B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 875 300 interna1@nemcb.cz