Spolek lékařů v Olomouci

Zkratka:
SL-118
Webová stránka:
Počet členů spolku:
315

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2022 - 2025)

Předseda

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 407 kolar@fnol.cz
Místopředseda

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.

I. chirurgická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 442 749 dusan.klos@fnol.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FNOL I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 384 pavel.horak@fnol.cz
Pokladník

MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.

Dětské centrum Ostrůvek U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc 9 +420 604 585 304 wiederja@cbox.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, DrSc.

III.interní klinika - LF UP a FN I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 853 384 vlastimil.scudla@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Patologicko-anatomický ústav LF UP Hněvotínská 3, 775 20 Olomouc +420 585 632 451 jiri.ehrmann@hotmail.com
Člen výboru

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika FN Olomouc I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Člen výboru

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Hemato-onkologická klinika- FNO I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 181 karel.indrak@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

I. chirurgická klinika FN a LF UP I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 442 742 neoralc@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika LF UP a FNOL I.P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc 5 +420 588 442 203 josef.zadrazil@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Galló, Ph.D.

Ortopedická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 185, 779 00 Olomouc +420 588 443 607 jiri.gallo@fnol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

I.Chirurgická klinika LF UP a FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 335 petr.bachleda@fnol.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

II. chirurgická klinika FN a LF UP Svatoplukova 11, 776 00 Olomouc 6 +420 588 442 902 miloslavduda@gmail.com
Člen revizní komise

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, FN Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 588 442 513 eliska.sovova@fnol.cz