Spolek lékařů v Opavě

Zkratka:
SL-119
Počet členů spolku:
118

Členové výboru a revizní komise

Předseda

prim. MUDr. Petr Kümpel

Infekční oddělení, Slezská nemocnice Olomoucká 86, 746 01 Opava 1 +420 553 766 340 petr.kumpel@nemocnice.opava.cz
Vědecký sekretář

prim. MUDr. Milan Dobeš

Interní oddělení, Psychiatrická nemocnice Olomoucká 88, 746 01 Opava 1 +420 553 695 351 dobes@pnopava.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Ingrid Rýznarová

Geriatrické a doléčovací odělení, Slezká nemocnice Olomoucká 86, 746 01 Opava 1 +420 553 766 780 ingrid.ryznarova@nemocnice.opava.cz
Člen výboru

MUDr. Oldřich Víteček

Zdravotní středisko Štítina Komenského 11, 747 91 Štítina +420 553 677 160 vitecek.old@volny.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Alfréd Dörr, CSc.

Gynekologicko-porodické oddělení, SNO Olomoucká 88, 746 01 Opava 1 +420 553 766 280 alfred.dorr@nemocnice.opava.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Peter Gajdoš

Interní oddělení, SNO Olomoucká 88, 746 01 Opava 1 +420 553 766 220 peter.gajdos@nemocnice.opava.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Eva Jašková

Kožní oddělení, Slezská nemocnice Olomoucká 86, 746 01 Opava 1 +420 553 766 414 eva.jaskova@nemocnice.opava.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Dagmar Prejdová

Dětské oddělení Slezská nemocnice Olomoucká 86, 746 01 Opava 1 +420 553 766 319 eva.kralova@nemocnice.opava.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Dana Trávníčková

Psychiatrická nemocnice Olomoucká 88, 746 01 Opava 1 +420 553 695 390 travnickova@pnopava.cz