Spolek lékařů v Ostravě

Zkratka:
SL-120
Počet členů spolku:
305

Výbor spolku

Předseda

prim. MUDr. Mrázek Tomáš, Ph.D.

Chirurgické oddělení - Městská nemocnice Nemocniční 20, 728 80 Ostrava +420 596 192 584 tomas.mrazek@mnof.cz
Vědecký sekretář

prim. MUDr. Rajner Jan

Neurologické oddělení - Městská nemocnice Nemocniční 20, 728 80 Ostrava +420 596 194 216 jan.rajner@mnof.cz
Pokladník

MUDr. Marie Kunčíková

Klinika dětské neurologie FNsP Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava +420 597 373 610 marie.kuncikova@fnspo.cz