Spolek lékařů v Plzni

Zkratka:
SL-123
Počet členů spolku:
402

Členové výboru a revizní komise

Předseda

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK v Plzni a FN Plzeň Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 232 sedlacek57@seznam.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.

St.Kos@seznam.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Moláček Jiří, Ph.D.

Chirurgická klinika FN Plzeň Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 275
Pokladník

prim. MUDr. Tamara Bergerová

Ústav mikrobiologie FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 403 282 bergerova@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav kl.Biochemie a hematologie FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 233 racek@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.

Oční klinika - FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 400 ricarova@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Genetika Plzeň Parková 11, 326 00 Plzeň +420 377 452 038 ulcova-gallova@email.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Dermatovenerologická klinika - FN a LFUK Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 150 pizinger@fnplzen.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jindřich Šebor

Privamed, Městská nemocnice Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň 23 +420 377 182 111 sebor.jindrich@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Věra Štruncová

Infekční klinika - FN Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 437 struncova@fnplzen.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Zdeňka Poklopová

OKF - FN Dr.E.Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 104 278 poklopova@fnplzen.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

Chirurgická klinika - FN alej Svobody 80, 305 99 Plzeň +420 377 104 278 skalicky@fnplzen.cz
Člen revizní komise

MUDr. Eva Pohořalá

Praktický lékař pro dospělé Raisova 21, 301 00 Plzeň 1 +420 377 423 452 pohorala-eva@nextra.cz