Spolek lékařů v Plzni

Zkratka:
SL-123
Počet členů spolku:
362

Členové výboru a revizní komise

Předseda

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK v Plzni a FN Plzeň Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 232 sedlacek57@seznam.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.

St.Kos@seznam.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

Chirurgická klinika FN Plzeň Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 275
Pokladník

MUDr. Tamara Bergerová

Ústav mikrobiologie FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 403 216 bergerova@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 233 racek@fnplzen.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.

Radiodiagnostické oddělení - Mulačova nemocnice Dvořákova 17, 301 00 Plzeň +420 377 677 140 zchudacek@mulacovanemocnice.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Genetika Plzeň Parková 11, 326 00 Plzeň +420 377 452 038 ulcova-gallova@email.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 305 chytra@fnplzen.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jindřich Šebor

Privamed, Městská nemocnice Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň 23 +420 377 182 111 sebor.jindrich@gmail.com
Člen výboru

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 229 pesek@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

Stomatologická klinika - FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 700 hauerl@fnplzen.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Zdeňka Poklopová

OKF - FN Dr.E.Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 939 poklopova@fnplzen.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 345 suchyd@fnplzen.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví - LF UK v Plzni alej Svobody, 301 00 Plzeň +420 377 593 202 jaroslav.novak@lfp.cuni.cz