Stomatologická společnost

Latinský název:
Societas Medicinae Dentium Colendae
Zkratka:
ČSS
Časopis :
Přibližný počet členů:
134
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 05.04.2023 - 04.04.2027)

Předseda

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

Stomatologická klinikaLF UK a FN v Hradci Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 375 slezak@lfhk.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Kateřinská 32, 120 00 Praha +420 224 966 805 jana.duskova@lf1.cuni.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Stomatologická klinika LFMU a FNUSA Pekařská 52, 602 00 Brno holla@med.muni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D.

Stomatologická klinika LF HK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 679 vladimira.radochova@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Borovec

Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha +420 267 163 277 borovjir@gmail.com

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

Stomatologická klinika FNHK Sokolská 581, 500 02 Hradec Králové +420 495 832 142 suchanekj@lfhk.cuni.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Eva Gojišová

Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 267 163 284 gojisova@fnkv.cz
Člen revizní komise

MUDr. Zora Venclíková, CSc.

Ústav klinické a experimentální stomatologie Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha +420 224 966 814 zvenclikova@seznam.cz