Tiskové konference a Cluby ČLS JEP

XI. setkání J.E.P. CLUB

XI. setkání J.E.P. CLUB

Pokračujeme v bádání o našem významném vědci a jeho životě, díle, významu a odkazu a osudu jeho díla s těmito hosty: Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., doc. MUDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., Mgr. Šimon Krýsl a prim. MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

Podobné články