Tiskové konference a Cluby ČLS JEP

XIV. setkání J.E.P. CLUB

XIV. setkání J.E.P. CLUB

Další setkání CLUBU Jana Evangelisty Purkyně s těmito hosty: doc. Mgr. Karel Černý, prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. , RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D. a prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. Diskuzi vede předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Kamera a střih záznamu: Michal Stavinoha

Podobné články