Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 12.12.2007

 1. Profesní identifikační a slevové karty ČLS JEP
 2. PR agentury
 3. Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP 17.12.2007 od 13,00 hodin v LD
 4. Regionální konzultanti
 5. Rada pro lékařskou etiku. Předsednictvo zřízení Rady pro lékařskou etiku schválilo. Ustavující schůzka členů RLE by se měla uskutečnit 14.1.2008 v LD.
 6. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP
 7. Stavovský předpis ČLK č. 16
 8. Mezinárodní kongres AMEE za účasti UK, IPVZ a ČLS JEP (31.8 – 2.9.2008)
 9. Kontrolní den s MPSV dne 12.12.2007
 10. Návrhy na udělení poct předsednictvem ČLS JEP budou od ledna 2008 vyvěšeny na webových stránkách cls.cz
 11. CIOMS-WHO. Začátkem prosince byl prof. Blahoš zvolen do výkonného výboru. Podrobnější informace bude uveřejněna v Revue začátkem roku 2008.
 12. Práce NTS ČLS JEP. Nové návrhy na obálky časopisu ČLČ.
 13. Volební sjezd SLS. Prezidentem SLS byl znovu zvolen prof. Krištúfek.
 14. Schváleny nové názvy společností a spolku lékařů: Česká neurologická společnost, Česká společnost pro úrazovou chirurgii a Zlín-Uherské Hradiště-Kroměříž-Vsetín
 15. World Federation of Neurosurgical Societies ( WFNS ), 13th Interim Meeting / The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons (účast prof. Zvěřiny, 18.- 22.11.2007, Nagoya, Japonsko)
 16. Ocenění ČLS JEP - čestná členství a medaile
 17. Termíny schůzí předsednictva na rok 2008: 16.1., 13.2., 19.3., 23.4., 21.5., 25.6. a 18.6. se uskuteční na zámku v Libochovicích tradiční předání Ceny J.E. Purkyně.

   Další schůze předsednictva 16. ledna 2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě.

Podobné články